sobota, 27 grudnia 2014

HAPPY TIME...!!!

" Szczęście znaj­du­je się w To­bie.
 
Zaczy­na się na dnie Two­jego ser­ca,
 
 a Ty możesz je wciąż po­większać,
 
 po­zos­tając życzli­wym tam,
 
gdzie in­ni by­wają nieżyczli­wi;
 
 po­magając tam,
 
 gdzie już nikt nie po­maga;
 
 będąc za­dowo­lonym tam,
 
gdzie in­ni tyl­ko sta­wiają żądania..."
 
 
PHIL BOSMANS 
 
__________________________________________________
 
 
 
 

 
 

 
 
__________________________________________________________
 
 
" Wszys­tko jest możli­we...
 
 Niemożli­we po pros­tu wy­maga więcej cza­su... "
 
 
DAN BROWN
 
 
 
***

niedziela, 21 grudnia 2014

MERRY CHRISTMAS...

 
 
WIARY co góry przenosi...

NADZIEI, która nie gaśnie...

MIŁOŚCI w każdej ilości...

- od Bożej Dzieciny życzy
 
 
DOMOWE MARZENIE
 
...
 
 
____________________________________________________________________
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
P.S. DOMOWE MARZENIE  dziękuje każdej z WAS za inspiracje :):)
 
***


czwartek, 18 grudnia 2014

Serduszko...

 
 
 
" Każdy no­wy dzień jest kwiatem

Który zak­wi­ta w naszych rękach

Tam gdzie się kocha, nig­dy nie za­pada noc...

SERCE to cząstka człowieka,

Które tęskni, kocha i czeka... "
 
ADAM  MICKIEWICZ
 
_____________________________________________ 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
_____________________________________________________________
 
" Ro­zum po­wiada swo­je, a ser­ce chce żyć, chce się weselić..."
 
MARIA DĄBROWSKA
 
 
 
***
 
 
 
 
 
 
 
 

 

czwartek, 27 listopada 2014

Zima..


" Używaj da­ru życia...
 
 Uśmiechów dzieci,
 
 ko­lorów nieba,
 
za­pachu ka­wy,
 
ciepłego wiat­ru
 
 i dzwo­nienia tram­wajów...
 
 Ciesz się mroźną zimą
 
 i upal­nym la­tem.
 
Szczęście to czas.
 
Nie za­pom­nij o tym..."
 
 
 
MICHAL VIEWEGH
 
 
 
______________________________________________________
 
 
 


 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________
 
 
 
 
" Miłość jest wte­dy,
 
kiedy chcesz z kimś prze­zywać wszys­tkie czte­ry po­ry ro­ku.
 
Kiedy chcesz z kimś uciekać przed wiosenną burzą
 
pod osy­pane kwieciem bzy,
 
 a la­tem zbierać z tym kimś ja­gody... i pływać w rze­ce.
 
 Je­sienią ro­bić ra­zem po­widła i uszczel­niać ok­na przed wiat­rem.
 
Zimą - po­magać przet­rwać ka­tar i długie wie­czo­ry,
 
 a jak już będzie zim­no, roz­pa­lać ra­zem w piecu. "
 
JANUSZ LEON WIŚNIEWSKI
 
 
 :):):)
 
 
***
 
 

czwartek, 13 listopada 2014

wyniki rozdania...

 
 
 
"Jeśli wie­rzysz w zwy­cięstwo,
 
zwy­cięstwo uwie­rzy w Ciebie... "
 
 
PAULO COLEHO
 
_________________________________________________
 
 
 
 
 
 
ZWYCIĘŻA...
 
 
Lifestyle Inspiracje
 
 
GRATULACJE  !!!!
 
***
 

wtorek, 4 listopada 2014

sprzedam...

WITAM  !!!

zapraszam osoby chętne - zostało mi kilka rzeczy...

1. Koszyczek - 25 zł, 2. koszyczek - 30 zł, 3. koszyczek - 25zł
4. Koszyczek - 45 zł, 5. Koszyczek 17zł6. Poszewka na poduszkę 35/35 - 25 zł7. poszewka na poduszkę szara 35/35 - 25zł,  8. poszewka na poduszkę biała35/35  - 25zł


9. Koszyczek w gwiazdki - 25zł10. Koszyczek z gwiazdką - 25zł,  11.  woreczek "love" - 10 zł
12. woreczek " one" - 10zł13. woreczek szary w paski - 10zł,
 14. woreczek szary w zygzaki - 10zł


15. poszewka na poduszkę biała w szare gwiazdki 35/35 - 20 zł

 16. Koszyczek na pieczywo - 17zł


( plus koszty przesyłki ok 7zł )


email: ewelgrab83@gmail.com
_____________________________________" Szczęśli­wy uczeń, które­mu dzięku­je nauczyciel... "

n/n


***

niedziela, 26 października 2014


" Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek... " 
 
KAROL IRZYKOWSKI
 
:)
____________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Czy jeszcze pa­miętasz, że zos­tałeś stworzo­ny do radości? ..."
 
 
PHIL BOSMANS
 
 
 
______________________________
 
 
P.S.
 
Dla zainteresowanych przypominam o trwającym
 
 KOKURSIE
 
na moim blogu
 
 
ZAPRASZAM :)
 
 
 
***

niedziela, 19 października 2014

słońce...

 
 
" Trwaj tyl­ko w słońcu,
 
 
 bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności... "
 
 
FRIEDRICH von SCHILLER
 
___________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________-
 


 
" Światło jest niet­rwałe,
 
 gaśnie na wiet­rze,
 
za­pala się od błys­ka­wicy,
 
 trud­no je uchwy­cić,
 
niczym pro­mień słońca
 
 - a jed­nak war­to o nie walczyć..." 
 
 
 
PAULO COELHO
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 

czwartek, 9 października 2014

ZAPRASZAM ...

 
 
 
" Na­tura ludzka nie jest maszyną
 
pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy,
 
lecz drze­wem,
 
 które rośnie
 
i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych,
 
które czy­nią ją żywą istotą... "  
 
 
JOHN STUART MILL
 
_____________________________________________________
 
 
OSOBY   ZAINTERESOWANE  ZAPRASZAM  NA  EMAIL !!!
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
___________________________________________________________________
 
 
 
" Za­kocha­ny jest jak człowiek w le­sie
 
 - za­pat­rzo­ny w jed­no drzewo... "
 
 
 
JAN IZYDOR SZTAUDYNGER
 
 
ZAPRSZAM :)
 
***