piątek, 27 czerwca 2014

home

 
 
" Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu,

W każdym życzli­wym słowie,

I przy­jaz­nym geście,

W każdym po­moc­nym czynie.

Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu,

Które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.

W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w Two­je ręce,

Jak klucz do raju... "
 
 
PHIL BOSMANS
 
________________________________________________________ 
 
 
 
  
 

 
 

 
 
 
__________________________________________________________________
 
 
 " Wspólne życie to wspólny dom,
 
wspólne za­kupy, wspólne marze­nia,
 
ale prze­cież także i to...
 
mój do­mowy pan­to­fel pod je­go tap­cza­nem.
 
 Ni­by pro­zai­czna rzecz,
 
 a prze­cież za­myka się tu cała poezja... " 
 
 
Krystyna Siesicka
 
 

 

 
_______________________________________________________________
 
 
 
  - Dom -
 
 to tam, gdzie choćby pod gołym niebem,
 
ludzie są razem... "
 
 
Wiktor Woroszylski
 
 
***
 
 
 
 

środa, 18 czerwca 2014

woreczki...Wpat­ruj się w niebo
 
i śpiewaj z ra­dości,
 
 gdyż słońce otu­la Cię ciepłem
 
 i op­ro­mienia światłem
 
- za darmo...
 
Phil Bosmans
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 " Nikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca,
który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął.
- Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju,
ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko,
ani też ma­gicznej chwi­li,
gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały.
Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze,
ale każdy może to poz­nać i po­kochać... "
 
Paulo Coelho
 
***
 
 
 
 
 

sobota, 14 czerwca 2014

smaki życia...


" Smak życia to właśnie umiejętność przeżywania..."

Antoni Kępiński  


________________________________________


______________________________________________________________


" Oto dewiza człowieka o wyszukiwaniu smaku:


znaleźć to, co najlepsze,

a o czym inni nawet nie słyszeli [...] "


Paulo Coelho

_________________________________________


***


czwartek, 12 czerwca 2014

noc...

" Ka­riera to piękna rzecz,
ale nie możesz się do niej przy­tulić
w zimną noc... :
Marilyn Monroe 
_________________________________________


____________________________________________________________
 " - Kiedy możemy zauważyć mo­ment,
gdy kończy się noc a zaczy­na dzień? [...]

- Kiedy pod­chodzi do nas ob­cy człowiek,
a my bie­rze­my go za nasze­go przy­jaciela
i zni­kają spo­ry...
- to jest chwi­la,
gdy kończy się noc,
a zaczy­na dzień... "
Paulo Coelho   

***
  

środa, 11 czerwca 2014

Losowanie...

"Miłość to nag­ro­da ot­rzy­mana bez zasług... "
 
janis rainis
 
 
LOSOWANIE
 
 
WYGRYWA

 
 
MIMOWOLNE ZAUROCZENIA
 
ZARASZAM na e:mail
 
GRATULUJE !!!
 
 
 
***

środa, 4 czerwca 2014

home...

" Ka­wałek nieba jest w każdym uśmiechu,

W każdym życzli­wym słowie,

I przy­jaz­nym geście,

W każdym po­moc­nym czynie.

Ka­wałek ra­ju jest w każdym sercu,

Które sta­nowi zba­wien­ny port dla nieszczęśliwego.

W każdym do­mu z chle­bem, wi­nem i ser­decznym ciepłem.

Bóg włożył swoją miłość w two­je ręce,

Jak klucz do raju... "
 
Phil Bosmans    
 
 
 
 
 


 
 
" NAJWAŻNIJESZE
 jest..
by gdzieś istniało to, czym się żyło:
 i zwyczaje,
i święta rodzinne.
I dom pełen wspomnień.
 Najważniejsze jest,
 by żyć dla powrotu... "
 
 
***