środa, 18 czerwca 2014

woreczki...Wpat­ruj się w niebo
 
i śpiewaj z ra­dości,
 
 gdyż słońce otu­la Cię ciepłem
 
 i op­ro­mienia światłem
 
- za darmo...
 
Phil Bosmans
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 " Nikt nie ma na włas­ność wscho­du słońca,
który zachwy­cił nas pew­ne­go wie­czo­ru - ciągnął.
- Tak sa­mo jak nikt nie może mieć na włas­ność pochmur­ne­go po­połud­nia i deszczu dzwo­niące­go o szy­by ani spo­koju,
ja­ki roz­tacza wokół śpiące dziec­ko,
ani też ma­gicznej chwi­li,
gdy fa­la mor­ska roz­bi­ja się o skały.
Nikt nie może mieć na włas­ność te­go, co na Ziemi naj­piękniej­sze,
ale każdy może to poz­nać i po­kochać... "
 
Paulo Coelho
 
***
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz