sobota, 12 grudnia 2015

Coraz bliżej...

 
 
__________________________
 
***
 
 "Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy,

 Dzień, zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory...

 (…) Niebo ziemi, niebu ziemia...

 Wszyscy wszystkim ślą życzenia,

 Drzewa ptakom, ptaki drzewom,

 Tchnienie wiatru płatkom śniegu..."
 
 
KRZYSZTOF DZIKOWSKI
 
 
____________________________
 
 
 
 
 
GRAFIKA
 
PIĘKNA
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 
 

 
 
DZIĘKUJE :)
 
______________________________
 
***


poniedziałek, 7 grudnia 2015

ach te dzieci... :)

 
 
 
 
 
***
 
 
 
 " Dziec­ko jest chodzącym cu­dem,
 
 je­dynym, wyjątko­wym i niezastąpionym... "
 
PHIL BOSMANS 
 
 
 
_____________________________________________________________________
 
LAURA...


 
 

 
 

 
 
FILIPEK...
  
 
MARYSIA...


  

 

 
 
 
***
 
__________________________________________________________________
 
DZIĘKUJE !!!
 
 
" Za­pytałam dziec­ko niosące świeczkę:

– Skąd pochodzi to światło?

Chłop­czyk na­tychmiast ją zdmuchnął...

– Po­wiedz mi, dokąd te­raz odeszło – od­parł.
 
– Wte­dy ja po­wiem ci, skąd pochodzi. 
 
JONATHAN CARROLL
 

poniedziałek, 12 października 2015

Powrót...

 
***
 
Naj­ważniej­sze jest, by gdzieś is­tniało to, czym się żyło:
 
 i zwycza­je...
 
 i święta rodzin­ne...
 
I dom pełen wspom­nień...
 
 Naj­ważniej­sze jest...
 
by żyć dla powrotu...
 
 
 
Antoine de Saint-Exupery
 
 
______________________________________________________
 
 


 


 

 

 
 

 

__________________________________________________________________________
 
 
DZIĘKUJĘ !!!!!
 
 
***

niedziela, 8 marca 2015

......

" Życzę Ci od­wa­gi, jaką ma słońce, 


które codzien­nie od no­wa wschodzi nad wszelką nędzą świata.

Niektórzy po za­pad­nięciu zmro­ku już nie pot­ra­fią uwie­rzyć 

 w słońce. 

Bra­kuje im tej od­ro­biny cier­pli­wości,

 aby docze­kać nad­chodzące­go po­ran­ka. 

Kiedy prze­bywasz w ciem­nościach, spójrz w górę. 


Tam cze­ka na ciebie słońce.

Ono nie omi­ja ni­kogo. Ciebie też nie omi­nie,

Jeśli nie scho­wasz się w cień. 

Z każdym dob­rym człowiekiem, który za­mie­szku­je ziemię, 

wschodzi ja­kieś słońce... "PHIL BOSMANS


____________________________________

 


 ***
 

czwartek, 5 lutego 2015

WYNIKI GIVEAWAY...
***
 
 
" Dopóki wal­czysz, jes­teś zwycięzcą... "
 
 
św. Augustyn
( AURELIUSZ AUGUSTYN z HIPPONY )
 
 
 
__________________________________________________________
 
 
A WIĘC ZWYCIĘZCĄ KONKURSU JEST...
 
 
 
 
 
GRATULACJE!!!
 
 
 
 
 
Dziękuje wszystkim za udział w zabawie...
 
Było mi bardzo miło, że tak dużo osób się zgłosiło...
 
Dziękuje jeszcze raz...!!!
 
 
***
 

 


czwartek, 29 stycznia 2015

gwiazdka i & ...


***

" Czy GWIAZDY świecą tyl­ko po to,
aby każdy mógł zna­leźć swoją? "
ANTOINE de SAINT - EXUPERY

________________________________________________________


Drewniana GWIAZDKA oraz znaczek " & "

przywędrowały do mnie z bloga ANI
Dziękuje Ci bardzo Aniu śliczne są :):)

_____________________________________________________
" Miłość jest naj­wyższą siłą wszechświata,
to ona wpra­wia w ruch gwiazdy... "
ALIGHIERI DANTE
***

niedziela, 25 stycznia 2015

morze...

 
 
***
 
 
 
" Bo mo­ja miłość równie jest głęboka

Jak MORZE, równie jak ono bez końca...

Im więcej ci jej udzielam, tym więcej

Czuję jej w sercu..."
 
 
WILLIAM SHAKESPEARE
 
 
________________________________________
 
 
 
 
 

 
 

( plakat - Galeria Flash - eplakaty )
 
 
***
 
_______________________________________________________
 
„Morze! Morze!
 
Otwarte morze!
 
Błękitne, świeże, zawsze wolne!...”
 
 
BRYAN W. PROCTER
 
 
***
 
DZIĘKUJE ZA ODWIEDZINY !!!