czwartek, 21 sierpnia 2014

siła muzyki...

 
 
" Mu­zyka jest sce­nog­ra­fią uczuć... "
 
 
LEW   TOŁSTOJ
 
________________________________________________________________
 
 

 
  
 
 
" Trze­ba wal­czyć o swo­je marze­nia,
 
ale trze­ba też wie­dzieć,
 
które dro­gi są nie do prze­bycia
 
i zacho­wać siły na przejście in­nym ścieżkami..."
 
 
PAULO COELHO 


 
 
 
______________________________________________________________
 
*** 

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

słodkie marzenia..."Jeśli pot­ra­fisz o czymś marzyć,
 
to pot­ra­fisz także te­go dokonać..." 
 
 
 
WALT DISNEY
 
 
 
________________________________________________-
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
" Co­kol­wiek za­mie­rzasz zro­bić,
 
 o czym­kolwiek marzysz,
 
zacznij działać.
 
 Śmiałość za­wiera w so­bie ge­niusz, siłę i magię..."
 
 
 
Johann Wolfgang Goethe
 
__________________________________________________-
 
 
 
źródło: temysli.pl
 
 
 
***


czwartek, 14 sierpnia 2014

...


"Kocha się za nic...

 Nie is­tnieje żaden powód do miłości..."

PAULO COELHO


WYBIERAM CIĘ...1. Ktoś zapytał znowu mnie,
czy już odnalazłam czego chce,
to przypadek stworzył plan,
że odpowiedź znam.
Inny ktoś doradził mi,
że wie lepiej kogo chciałabym,
lecz pojęcia nie ma nikt,
co dziś powiem Ci.

ref. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram Cię,
i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że,
ten którego szukam przecież jest obok mnie,
chyba widzę jak wyglądać mógłby nasz świat.

2. Mój niepokój winny jest,
czy jedynym dla mnie staniesz się,
tego nie wie chyba nikt,
więc zaufam Ci.

ref. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram Cię,
i bez trudu w całym tłumie dostrzegam, że,
ten którego szukam przecież jest obok mnie,
chyba widzę jak wyglądać mógłby nasz świat. X2

Ten którego szukam przecież jest obok mnie,
chyba widzę jak wyglądać mógłby nasz świat. 

źródło: www.tekstowo.pl 

*** 

 "Żad­na wiel­ka miłość nie umiera do końca. 
 Możemy strze­lać do niej z pis­to­letu 
lub za­mykać w naj­ciem­niej­szych za­kamar­kach naszych serc, 
ale ona jest spryt­niej­sza – wie, jak przeżyć... "

JONATHAN CARROLL