poniedziałek, 23 grudnia 2013

Wesołych Świąt...

 
Podobno w Wigilię zwierzęta mówią ludzkim głosem
 
Przystańmy, skupmy się na najważniejszym,
nie zatraćmy się w przedświątecznym biegu...
 
W Święta wsłuchajmy się w to, co magiczne,
a być może usłyszymy naszych przyjaciół...
 
To jedyna taka noc i jedyna taka okazja...
 
 
 * WESOŁYCH ŚWIĄT *
 
 
 
 ***

wtorek, 10 grudnia 2013

Ekspres polarny!


 
Ekspres Polarny to klasyczna, świąteczna opowieść,
 zrealizowana w olśniewający sposób.
 
Wstawaj, wsiadaj i ruszaj w podróż swojego życia!
 
Jest Wigilia -
a Ty już za chwilę będziesz mknął Ekspresem Polarnym między górami, ślizgał się po wielkich lodowcach,
kołysał na wysokich na milę mostach
oraz rozkoszował smakiem gorącej czekolady...
 
***
 
źródło: empik
 
 
Nie ma znaczenia, dokąd jedzie pociąg.
Ważne jest, by do niego wsiąść.

Chłopiec leży w swoim pokoju, nie śpi w dzień Wigilii,
 na zewnątrz pada śnieg.
Chłopiec jest podekscytowany i czujny.

Oddycha cicho. Niemal się nie porusza. Czeka.

Nasłuchuje dźwięku, którego obawia się nigdy nie usłyszeć - dzwoneczków sań Świętego Mikołaja.

Za pięć minut północ...

Nagle z łóżka podrywa go ogłuszający huk.
Oczyszcza zaparowane okno i widzi wspaniały widok - błyszczący,
czarny pociąg zatrzymuje się wprost pod jego oknem.
Para z potężnego parowozu syczy,
ulatując w nocne niebo wśród padającego śniegu.

Chłopiec wybiega na zewnątrz w piżamie i kapciach, napotyka konduktora,
który zdaje się czekać właśnie na niego.

- Jedziesz? - pyta konduktor.
- Dokąd?
- Jak to, dokąd? Na Biegun Północny, oczywiście!
Przecież to Ekspres Polarny!
:)
 
***

"Pa­mięta­cie, kiedy by­liście małymi dziećmi i wie­rzy­liście w baj­ki,
 marzy­liście o tym,
ja­kie będzie wasze życie?
 Biała su­kien­ka, książę z baj­ki,
który za­niesie was do zam­ku na wzgórzu.
 Leżeliście w no­cy w łóżku, za­myka­liście oczy i całko­wicie,
 niezap­rzeczal­nie w to wie­rzy­liście.
Święty Mi­kołaj,
Zębo­wa Wróżka,
książę z baj­ki - 
by­li na wy­ciągnięcie ręki.
Os­ta­tecznie do­ras­ta­cie.
Pew­ne­go dnia ot­wiera­cie oczy,
a baj­ki zni­kają.
Większość ludzi za­mienia je na rzeczy i ludzi,
którym mogą ufać,
ale rzecz w tym, że trud­no całko­wicie zre­zyg­no­wać z ba­jek,
 bo pra­wie każdy na­dal cho­wa w so­bie is­kierkę nadziei,
 że które­goś dnia ot­worzy oczy i to wszys­tko sta­nie się prawdą. [...] 
Pod ko­niec dnia, wiara to za­baw­na rzecz.
 Po­jawia się, kiedy tak nap­rawdę te­go nie ocze­kujesz.
 To tak, jak­byś pew­ne­go dnia od­krył,
że baśń może się nieco różnić od twoich wyob­rażeń.
 Za­mek, cóż, może nie być zam­kiem.
I nie jest ważne "długo i szczęśli­wie", ale "szczęśli­wie" te­raz.
 Raz na ja­kiś czas,
człowiek cię zas­koczy,
 i raz na ja­kiś czas człowiek może na­wet zap­rzeć Ci dech w pier­siach... "
 
n/n
 
 


 

poniedziałek, 9 grudnia 2013

***
"Żad­na noc nie może być aż tak czar­na,
żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy.
 Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na,
żeby nie można było od­kryć oazy.
Pogódź się z życiem,
ta­kim ja­kie ono jest.
Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość.
 Is­tnieją kwiaty,
które kwitną na­wet w zimie..."
 

PHIL
BOSMANS
 
-------------------------------------------------
 
 
 
 
 
"Świat to trud­ne miej­sce...
Je­mu nie za­leży...
Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie,
 nie darzy nas też miłością...
Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć... 
 
 Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je...
Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie,
 mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość
 i ro­bić swo­je choćby nie wiem co..."
 
STEPHAN KING
 
 
 

wtorek, 3 grudnia 2013

Teraźniejszość...


                                                                 
 
                            " Kiedy jem, nie zajmuje
 mnie nic
 po­za jedze­niem.
Kiedy idę, to idę i ty­le. 
A jeśli przyj­dzie mi wal­czyć,
 je­den dzień nie będzie lep­szy od dru­giego,
by um­rzeć...
Bo nie żyję ani w przeszłości,
 ani w przyszłości...
Dla mnie is­tnieje tyl­ko dzi­siaj
 i nie ob­chodzi mnie nic więcej... 
Jeśli kiedyś uda ci się trwać w te­raźniej­szości,
sta­niesz się szczęśli­wym człowiekiem [...]
 I wte­dy Two­je życie sta­nie się świętem,
wiel­kim wi­dowis­kiem,
po­nieważ będzie tą chwilą,
 którą właśnie żyjesz, żadną inną... "

PAULO COELHO


Michael Buble - Christmas...***

poniedziałek, 2 grudnia 2013

Uśmiech..."Przy­jaz­ne słowo nic nie kosztu­je,
 a jed­nak jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich
 prezentów..."
 
Daphne du Maurier
 
 
 

 
 
 
 
 
 
( kika )

 
 
 
 

piątek, 22 listopada 2013

My Little Pony...Przyjaźń to MAGIA... !!!

 

 

 


 
"Kim jesteś?
Widzę, że mną, ale ja też jestem mną.
Istnieją dwie ja?
 To fizycznie niemożliwe,
 Ty jesteś fizycznie niemożliwa! "
 
Twilight Sparkle
 
***
 
 
 

czwartek, 21 listopada 2013

Xavi

 
" Co należy zrobić po upadku?
To, co robią dzieci:
 
PODNIEŚĆ SIĘ... "
 
Georg Christoph Lichtenberg
" Dziec­ko może nau­czyć do­rosłych trzech rzeczy:
 cie­szyć się bez po­wodu,
być ciągle czymś zajętym
 i do­magać się - ze wszys­tkich sił - te­go, cze­go pragnie..."
 
Paulo Coelho - Piąta góra
 
 
 
 
***


wtorek, 12 listopada 2013

Życia Krąg...

"Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko...
 
Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, 
jak wiel­kim cu­dem jest życie, 

gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki,
 ja­kie niesie nam los..."

Paulo Coelho

***
 
 


" Circle of  life"
 
( Życia Krąg )

Elton JOHN

Od dnia,gdy pojawiliśmy się na Ziemi,
migając dążyliśmy ku Słońcu.
Więcej zobaczyć się da,
niż zobaczyć nie możesz.
Więcej do zrobienia,
niż tych rzeczy zrobionych.

Niektórzy mówią ,,Jeść lub być zjadanym",
Niektórzy mówią ,, Żyć lub umierać",
Lecz wszyscy są zgodni, gdy dołączą w popłochu,
Nie powinieneś brać więcej niż dałeś.

Ref.:
To jest Życia Krąg.
To jest Koło fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg.

Niektórzy spadają z tego świata,
Niektórzy się wznoszą do gwiazd,
Niektórzy płyną z problemami,
Niektórzy żyją z bliznami.
Za dużo tu by dalej brać.
Więcej znalezionych,
niż tych nieznalezionych,
Słońce krąży wysoko,
na tym Szafirowym Niebie,
Podtrzymuje większych i mniejszych w niekończącym się kręgu.

Ref.:
To jest Życia Krąg.
To jest Koło Fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.

To jest Życia Krąg.
To jest Koło Fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg.

W drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg..

 ***

"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go,
 cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś...

Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań...
Złap w żag­le po­myślne wiat­ry...

 Podróżuj, śnij, odkrywaj..."


MARK TWAIN   


 

czwartek, 17 października 2013

Gra o tron...

źródło: http://dungeon.org.pl/2013/05/30/machiavelli-w-grze-o-tron-zwyciezasz-albo-umierasz/

__________________________________________________

Siedem rodzin szlacheckich walczy o panowanie nad ziemiami krainy

Westeros
 
Polityczne i seksualne intrygi są na porządku dziennym.
Pierwszorzędne role wiodą rodziny: Stark, Lannister i Baratheon.
Robert Baratheon, król Westeros, prosi swojego starego przyjaciela, Eddarda Starka, aby służył jako jego główny doradca. Eddard, podejrzewając, że jego poprzednik na tym stanowisku został zamordowany, przyjmuje propozycję, aby dogłębnie zbadać sprawę. Okazuje się, że przejęcie tronu planuje kilka rodzin.
Lannisterowie, familia królowej, staje się podejrzana o podstępne knucie spisku.
Po drugiej stronie morza, pozbawieni władzy ostatni przedstawiciele poprzednio rządzącego rodu, Targaryenów, również planują odzyskać kontrolę nad królestwem.
Narastający konflikt pomiędzy rodzinami, do którego włączają się również inne rody, prowadzi do wojny.
W międzyczasie na dalekiej północy budzi się starodawne zło.
 W chaosie pełnym walk i konfliktów tylko grupa wyrzutków zwana Nocną Strażą stoi pomiędzy królestwem ludzi,
a horrorem kryjącym się poza nim.

(źródło: http://www.filmweb.pl)
___________________________________________________________

źródło:http://www.tapeciarnia.pl/100044_game_of_thrones.html


źródło: http://cns.hbo.pl/gallery/gra-o-tron-arya-stark_30624

źródło: http://mroczni-kochankowie.bloog.pl/id,330911557,title,
Daena-Mormont-fanfik-Aune-Czesc-X,index.html?smoybbtticaid=61179e


źródło: http://www.swiatseriali.pl/seriale/gra-o-tron-629/news-gra-na-forum,nId,956611


"Nigdy nie zapominaj o tym, kim jesteś,
 bo świat na pewno o tym nie zapomni.
 Uczyń z tego swoją siłę,
 a wtedy przestanie to być twoim słabym punktem.
Zrób z tego swoją zbroję,
a nikt nie użyje tego przeciwko Tobie..."

Tyrion Lannister


______________________________________Winter is coming...

( Nadchodzi zima ) 

poniedziałek, 14 października 2013

carte postale...


"... gdyby zlikwidować kartki pocztowe,
 turystyka przestałaby istnieć, bo ludzie podróżują tylko po to,
by przesłać pozdrowienia tym,
którzy nie mogą się ruszyć z miejsca..."
Emil Cioranniedziela, 13 października 2013

Iluzja...

  
" Ludzie nie potrafili przeniknąć wzrokiem iluzji,

lecz wyczuwali ją..."

Stephen KING


źródło: http://www.filmweb.pl/film/Iluzja-2013-623761#


Patrzcie z bliska. Bo im bliżej jesteście, tym mniej zobaczycie

 zachęca nas w "Iluzji" grany przez Morgana Freemana bohater.

Słowa godne proroka. Po blisko dwugodzinnej obłąkańczej karuzeli zwrotów akcji okazuje się, że zostaliśmy wkręceni i nic nie jest takie, jak się na początku wydawało.

To opowieść o grupie podrzędnych iluzjonistów,
 którzy zostają zwerbowani przez tajemniczą organizację.
 Spotkani kilka lat później są już gwiazdami estrady dającymi show przy pełnych salach.

 W trakcie jednego z występów bohaterowie niespodziewanie obrabowują bank, a skradzione  fundusze rozdają dotkniętej przez kryzys publiczności.

 W ten sposób stają się celem służb ścigania oraz byłego magika, który za pieniądze demaskuje kuglarskie sztuczki.


Uwierz, a zobaczysz... !!!!
NOW YOU SEE ME...
( teraz mnie widzisz )

sobota, 12 października 2013

Paryż...


" Paryż jest na tyle duży,

 żeby się zgubić,

ale i na tyle mały zarazem,

żeby móc coś dla siebie znaleźć..." 

Carlos Ruiz Zafon 

( Cień wiatru )

Belle maison...  Merci!

:)
piątek, 11 października 2013

By your side...

 
" Pielęgnuj swo­je marze­nia...
 
Trzy­maj się swoich ideałów...
 
 Masze­ruj śmiało według MUZYKI, którą tyl­ko Ty słyszysz...
Wiel­kie biog­ra­fie pow­stają z ruchu do przo­du,
 
 a nie ogląda­nia się do tyłu... "
 
PAULO COELHO
 
 
BY YOUR SIDE...
 
( po Twojej stronie... )
 
źródło: www.youtube.com
 
 
Myślisz, że Cię opuszczę kochanie.
Znasz mnie lepiej (przecież).
Myślisz, że Cię zawiodę kiedy upadniesz na kolana.
Nie zrobiłabym tego.
Powiem Ci, że masz rację kiedy chcesz.
I gdybyś tylko mógł wejrzeć we mnie...

Kiedy Ci zimno,
Będę tam,
Przytulać Cię mocno do siebie.

Kiedy będziesz na zewnątrz kochanie i nie będziesz mógł wejść do środka,
Pokażę Ci, że jesteś dużo lepszy niż myślisz.
Kiedy będziesz zagubiony i samotny i nie możesz już wrócić,
Znajdę Cię najdroższy i przyprowadzę do domu.

I jeśli będzie Ci się chciało płakać,
Jestem tu by otrzeć Twe łzy,
I w każdej chwili,
Byś poczuł się lepiej.

Myślisz, że Cię opuszczę kochanie.
Znasz mnie lepiej (przecież).
Myślisz, że Cię zawiodę kiedy upadniesz na kolana.
Nie zrobiłabym tego.
Powiem Ci, że masz rację kiedy chcesz.
I gdybyś tylko mógł wejrzeć we mnie...

Kiedy Ci zimno,
Będę tam,
Przytulać Cię mocno do siebie.

Kiedy będziesz sam,
Będę tam,
U Twojego boku, kochanie.
 
 
( źródło: www.tekstowo.pl)
 
 
 
 
 

czwartek, 10 października 2013

Szeptem...źródło: www.empik.com
 
 
 
" Czasem zdarza się miłość nie z tego świata.
Naprawdę nie z tego świata...
Patch jest tajemniczy i zabójczo przystojny.
Nic dziwnego, że szesnastoletnia Nora uległa jego urokowi.
Niemal natychmiast w jej życiu zaczęły dziać się rzeczy,
których nie da się wytłumaczyć.
Chyba że...
Chyba że ktoś wie, że znalazł się w samym środku bitwy.
Bitwy, którą od wieków toczą Upadli z Nieśmiertelnymi.
 O Twoje życie.
Ale cicho sza... Są tajemnice, o których mówi się tylko szeptem..."