poniedziałek, 9 grudnia 2013

***
"Żad­na noc nie może być aż tak czar­na,
żeby nig­dzie nie można było od­szu­kać choć jed­nej gwiaz­dy.
 Pus­ty­nia też nie może być aż tak bez­nadziej­na,
żeby nie można było od­kryć oazy.
Pogódź się z życiem,
ta­kim ja­kie ono jest.
Zaw­sze gdzieś cze­ka ja­kaś mała ra­dość.
 Is­tnieją kwiaty,
które kwitną na­wet w zimie..."
 

PHIL
BOSMANS
 
-------------------------------------------------
 
 
 
 
 
"Świat to trud­ne miej­sce...
Je­mu nie za­leży...
Choć nie żywi niena­wiści do ciebie i do mnie,
 nie darzy nas też miłością...
Dzieją się na nim rzeczy straszne, których nie można wytłumaczyć... 
 
 Pa­miętaj jed­nak, żeby ro­bić swo­je...
Ta­kie masz za­danie na tym trud­nym świecie,
 mu­sisz pod­trzy­mywać swoją miłość
 i ro­bić swo­je choćby nie wiem co..."
 
STEPHAN KING
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz