niedziela, 27 lipca 2014

dzień...

 
" To w te­raźniej­szości drze­mie cała ta­jem­ni­ca.
 
 Jeśli sza­nujesz dzień dzi­siej­szy,
 
 możesz go uczy­nić lep­szym.
 
A kiedy ulep­szysz te­raźniej­szość,
 
 wszys­tko to, co nastąpi po niej, również sta­nie się lep­sze.
 
 [...] Każdy bo­wiem dzień no­si w so­bie wieczność."
 
 
PAULO COELHO
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
" Zdarza się, że myślę:
 
 już bar­dziej nie można kochać,
 
a na dru­gi dzień od­kry­wam,
 
że kocham o je­den dzień bardziej..."
 
MARTA FOX
 
 
...