piątek, 30 maja 2014

przyjaźń...

 
***
 
" Przy­jaźń jest sub­telną roz­koszą szlachet­nych dusz... "
 
Safona
 
 
 
 


 
 
 
 
***
 
 
 

wtorek, 27 maja 2014

Kwiat !!!

 
" Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju:
 
  gwiaz­dy,
 
kwiaty
 
 i 
 
      oczy dziecka... "     
 
 
Alighieri Dante  
 
 
 
 "Jeżeli kochasz kwiat,
 
który znaj­du­je się na jed­nej z gwiazd,
 
jakże przy­jem­nie jest pat­rzeć w niebo... "
 
 
Antoine de Saint-Exupéry
 

 

" By uwie­rzyć w słuszność włas­nej dro­gi,
 
wo­jow­nik światła nie mu­si udo­wad­niać, że cudza jest błędna.. "
 
PAULO COELHO
 

 
 
***
 
 

niedziela, 25 maja 2014

Amelka...

 
Co jest najśmie­szniej­sze w ludziach:

Zaw­sze myślą na od­wrót: spie­szy im się do do­rosłości, a po­tem
wzdychają za ut­ra­conym dzieciństwem.
Tracą zdro­wie by zdo­być pieniądze,
po­tem tracą pieniądze by odzys­kać zdro­wie.
 Z troską myślą o przyszłości, za­pomi­nając o chwi­li obec­nej
i w ten sposób nie przeżywają
ani te­raźniej­szości
ani przyszłości.
Żyją jak­by nig­dy nie mieli um­rzeć,
 a umierają,
jak­by nig­dy nie żyli...
 
Paulo COELHO 
 
 


 

 


 
 
Za­pytałam dziec­ko niosące świeczkę:


– Skąd pochodzi to światło?

 Chłop­czyk na­tychmiast ją zdmuchnął.

– Po­wiedz mi, dokąd te­raz odeszło – od­parł.
– Wte­dy ja po­wiem ci, skąd pochodzi...
 
Jonatthan Carroll
 
***

 

piątek, 23 maja 2014

SEKRET SIŁA...

" SEKRET "
 
Fragmenty Wielkiego Sekretu odnajdywano na przestrzeni dziejów       w przekazach ustnych, w literaturze, w religiach i systemach filozoficznych.
Po raz pierwszy wszystkie jego elementy zostały zebrane w tej niewiarygodnej książce, której lektura może mieć fundamentalne znacznie dla wszystkich jej czytelników.

Dowiesz się z niej, jak wykorzystywać Sekret w każdym aspekcie swojego życia - gdy chodzi o pieniądze, zdrowie, związki uczuciowe, szczęście, czy jakikolwiek przejaw komunikacji ze światem. Zaczniesz pojmować ukrytą, niewykorzystaną siłę, którą masz w sobie, a jej ujawnienie wypełni radością każdy dzień twojego istnienia.

           Sekret zawiera mądrość współczesnych nauczycieli - mężczyzn i kobiet, którzy posługiwali się nim i posługują nadal, by osiągnąć zdrowie, bogactwo i szczęście. Stosując wiedzę Sekretu, ujawniają niezwykłe historie zwycięstwa nad chorobą, zdobycia ogromnego bogactwa, pokonania przeszkód i osiągnięcia tego, co wielu uznałoby za niemożliwe.

Masz w swych dłoniach Wielki Sekret...

Był przekazywany przez wieki, pożądany, skrywany, gubiony, kradziony i kupowany za ogromne sumy pieniędzy.
Ów prastary Sekret rozumieli najwięksi ludzie w historii: Platon, Galileusz, Beethoven, Edison, Carnegie, Einstein - wraz z wynalazcami, teologami, naukowcami i wielkimi myślicielami. Teraz Sekret jest ujawniany światu.

"Poznając Sekret, dowiesz się, jak mieć wszystko, czego pragniesz
i być, kim pragniesz. Dowiesz się, kim naprawdę jesteś.
Poznasz prawdziwą wielkość, jaka czeka Cię w życiu”
-
 napisano we wstępie do książki...
 
 

 
 
" SIŁA "
 
 
Oto podręcznik odkrywający tajniki najpotężniejszej siły we wszechświecie – Siły, która da Ci wszystko, czego zapragniesz.
 Gdyby nie Siła, nie urodziłbyś się. Gdyby nie Siła, na Ziemi nie byłoby ani jednej istoty ludzkiej.
Każde odkrycie, każdy wynalazek, każde dzieło rąk ludzkich bierze swój początek z Siły. Idealne zdrowie, niesamowite relacje z ludźmi, wymarzona praca, życie pełne szczęścia, a także pieniądze, których potrzebujesz, żeby robić i mieć wszystko, co zechcesz, pochodzą
z Siły.
 Wymarzone życie jest bliżej, niż przypuszczasz, ponieważ Siła zdolna zapewnić Ci wszystko, czego pragniesz, tkwi w Tobie! Żeby coś stworzyć, coś zmienić, wystarczy jedna rzecz . . . Siła...
 
 


 

źródło: emipk
 
 
" Lecz nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie.
 
Na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si.
 
 Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać..."
 
 
Paulo Coelho

***

poniedziałek, 19 maja 2014

Prezentowo...

" .. Bo czy naj­piękniej­szym pre­zen­tem,
nie jest ten mały ciepły uśmiech na twarzy dru­giej oso­by,
 na nasz widok?... " 
                                                                                                   radiomiłość


"Przy­jaz­ne słowo nic nie kosztu­je,
 a jed­nak jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich prezentów.."
Daphne du Maurier***

sobota, 17 maja 2014

Candy...

Witam!!!
 
 
Zapraszam do zabawy,
 
gdzie do wylosowania jest:
 
woreczek oraz koszyczek z materiału...
 
 
 
 
ZASADY ZABAWY
 
 
- zapraszam do zostawienia komentarza pod postem...
 w losowaniu mogą brać udział wszystkie osoby te,
 które posiadają blog jak również osoby anonimowe...
 
- miło byłoby jakbyście umieści "banerek" z candy na swoim blogu...
 
 
CANDY trwa do 10 czerwca 2014...
 
 
ZAPRASZAM !!!
 
***

piątek, 16 maja 2014

PARADISE... ( SCRAP&MUSIC )
 Witam w zabawie SCRAP&MUSIC: Sketch#27,

gdzie inspiracją wyzwania jest

mapka i piosenka Paradise (Coldplay)...


A OTO MOJA PROPOZYCJA WYZWANIA... 


 Mapka do naszego wyzwania... PARADISE !!!  
DZIĘKUJE WSZYSTKIM ZA WIZYTĘ...

POZDRAWIAM !!!

P.S. udanej zabawy :)


" Życie to raj do które­go klucze są w naszych rękach. ..."

FIODOR DOSTOJEWSKI


***

czwartek, 15 maja 2014

GWIAZDKI...


"Gwiaz­dy są piękne,
 po­nieważ na jed­nej z nich is­tnieje kwiat,
 które­go nie widać... "
  
 
 
 

 
 
 
 
Być spa­dającą gwiazdą w czyichś marze­niach
spełniać każde życzenie...
 
 
 

 
 
 
 "Pożądasz nie te­go,
 
  co widzisz, lecz te­go,
 
    co so­bie wyobrażasz... " 
 
Paulo Coelho
 
 
***