poniedziałek, 19 maja 2014

Prezentowo...

" .. Bo czy naj­piękniej­szym pre­zen­tem,
nie jest ten mały ciepły uśmiech na twarzy dru­giej oso­by,
 na nasz widok?... " 
                                                                                                   radiomiłość


"Przy­jaz­ne słowo nic nie kosztu­je,
 a jed­nak jest naj­piękniej­szym ze wszys­tkich prezentów.."
Daphne du Maurier***

1 komentarz: