wtorek, 27 maja 2014

Kwiat !!!

 
" Trzy rzeczy zos­tały z ra­ju:
 
  gwiaz­dy,
 
kwiaty
 
 i 
 
      oczy dziecka... "     
 
 
Alighieri Dante  
 
 
 
 "Jeżeli kochasz kwiat,
 
który znaj­du­je się na jed­nej z gwiazd,
 
jakże przy­jem­nie jest pat­rzeć w niebo... "
 
 
Antoine de Saint-Exupéry
 

 

" By uwie­rzyć w słuszność włas­nej dro­gi,
 
wo­jow­nik światła nie mu­si udo­wad­niać, że cudza jest błędna.. "
 
PAULO COELHO
 

 
 
***
 
 

2 komentarze: