niedziela, 26 października 2014


" Kot nie porzu­ca łapa­nia myszy mi­mo wy­nale­zienia pułapek... " 
 
KAROL IRZYKOWSKI
 
:)
____________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Czy jeszcze pa­miętasz, że zos­tałeś stworzo­ny do radości? ..."
 
 
PHIL BOSMANS
 
 
 
______________________________
 
 
P.S.
 
Dla zainteresowanych przypominam o trwającym
 
 KOKURSIE
 
na moim blogu
 
 
ZAPRASZAM :)
 
 
 
***

niedziela, 19 października 2014

słońce...

 
 
" Trwaj tyl­ko w słońcu,
 
 
 bo nic piękne­go nie rośnie w ciemności... "
 
 
FRIEDRICH von SCHILLER
 
___________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
_______________________________________________________________________-
 


 
" Światło jest niet­rwałe,
 
 gaśnie na wiet­rze,
 
za­pala się od błys­ka­wicy,
 
 trud­no je uchwy­cić,
 
niczym pro­mień słońca
 
 - a jed­nak war­to o nie walczyć..." 
 
 
 
PAULO COELHO
 
 
 
 
 
 
 
 
***
 
 
 

czwartek, 9 października 2014

ZAPRASZAM ...

 
 
 
" Na­tura ludzka nie jest maszyną
 
pos­ta­wioną do wy­kony­wania wyz­naczo­nej pra­cy,
 
lecz drze­wem,
 
 które rośnie
 
i roz­wi­ja się zgod­nie z dążeniem sił wewnętrznych,
 
które czy­nią ją żywą istotą... "  
 
 
JOHN STUART MILL
 
_____________________________________________________
 
 
OSOBY   ZAINTERESOWANE  ZAPRASZAM  NA  EMAIL !!!
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
___________________________________________________________________
 
 
 
" Za­kocha­ny jest jak człowiek w le­sie
 
 - za­pat­rzo­ny w jed­no drzewo... "
 
 
 
JAN IZYDOR SZTAUDYNGER
 
 
ZAPRSZAM :)
 
***

wtorek, 7 października 2014

konkurs...

KONKURS
 
______________________
 
 
 
 
ZAPRASZAM WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO ZABAWY...
 
 
Do wygrania:
 
- mini bieżnik...
 
- mini woreczek...
 
__________________________________________________
 
 
ZASADY ZABAWY!!!
 
- w zabawie może brać udział każdy...
 
( i te osoby co maja bloga i te co nie mają :) )
 
 
- zostać obserwatorem bloga ( dla tych co mają bloga... :)
 
 
- jak również miło mi będzie jak dodacie "banerek" o konkursie :)
 
 
1. Obserwuje jako: ..................
 
2. Baner na stronie: ................
 
 
 
 
KONKURS DO 11 LISTOPADA 2014
 
 
 
 
 
POWODZENIA !!!
 
 
 
***
 
"Nie jest źle się cza­sem za­durzyć...
 
 To dob­ra za­bawa, uroz­maice­nie,
 
przypływ ad­re­nali­ny...
 
Miłość na­tomiast to coś zu­pełnie in­ne­go...
 
Za miłość war­to zapłacić każdą cenę
 
 i nie na­leży jej roz­mieniać na drobne... "
 
Paulo Coelho 
 
***
 
 

czwartek, 2 października 2014

white and gray...

BIAŁY & SZARY ..."Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba,

ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny,

ta­kiej BIAŁEJ,

szlachec­kiej dziew­czy­ny,

 tak...

 wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie,
 z taką niepo­kalaną,
 nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty.
Czuć ko­bietę przy so­bie,
która nie zna ani za­sad,
ani teorii, ani kierunków,
ani żad­nych izmów,
 tyl­ko jest ser­cem,
 gorącym, czys­tym ser­cem!
 Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie..."


STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI


_____________________________________________________________
__________________________________________________


" To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu...

 Do­piero w SZARYM codzien­nym życiu

 miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę..."


MARGIT SANDEMO

***

środa, 1 października 2014

wyniki giveaway ...

...
 
 
 
____________________________________________________________
 
 
***
 
 
 
mysza12 września 2014 13:29
 
i ja się zgłaszam do zabawy i z przyjemnością będę do Ciebie zaglądać :)
 
 
GRATULACJE!!!!
 
( zapraszam na email z adresem do wysyłki )
ewelgrab83@gmail.com
 
 
 
 
" Po­god­na we­sołość jest nag­rodą uczci­wego życia... "
 
ERNEST RENAN 
 
 
***