czwartek, 2 października 2014

white and gray...

BIAŁY & SZARY ..."Oto właśnie, cze­go mi pot­rze­ba,

ta­kiej pros­tej dziew­czy­ny,

ta­kiej BIAŁEJ,

szlachec­kiej dziew­czy­ny,

 tak...

 wie­czo­ry całe spędzać z nią ra­zem przy ko­minie,
 z taką niepo­kalaną,
 nieświadomą ni grzechu, ni cno­ty.
Czuć ko­bietę przy so­bie,
która nie zna ani za­sad,
ani teorii, ani kierunków,
ani żad­nych izmów,
 tyl­ko jest ser­cem,
 gorącym, czys­tym ser­cem!
 Ha! za­pom­niałoby się wte­dy o bladze i nudzie..."


STANISŁAW PRZYBYSZEWSKI


_____________________________________________________________
__________________________________________________


" To nie żad­na sztu­ka kochać człowieka w nie­szczęściu...

 Do­piero w SZARYM codzien­nym życiu

 miłość wys­ta­wiona jest na praw­dziwą próbę..."


MARGIT SANDEMO

***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz