poniedziałek, 30 września 2013

Woreczki...

 
"... praca to wysiłek, lecz także mądrość i wytrwałość;
nie chodzi tu o użycie brutalnej siły wobec materii,
lecz o to, by wiedzieć, co się chce zrobić i dlaczego... "
 
Eduardo Mendoza
 
 
 
 
 
 
"... Miarą człowieka nie jest tytuł przed jego imieniem..."
 
maester -  Luwin
 
 
 
 
 
 
 

poniedziałek, 23 września 2013

Pink mouse...

 
" Gdy ko­ta nie ma w do­mu, rośnie od­wa­ga myszy"
 
Czesław Banach
 

 
( I myszka powstała... :):):) )
 
 
źródło:http://kinleaves.com/
 
 
 
"Uśmiech kosztu­je mniej od elek­tryczności i da­je więcej światła"
 
Archibald Joseph Cronin
 
 
 
 
 

niedziela, 22 września 2013

Coffee...

"Używaj da­ru życia. Uśmiechów dzieci, ko­lorów nieba, za­pachu ka­wy, ciepłego wiat­ru i dzwo­nienia tram­wajów. Ciesz się mroźną zimą i upal­nym la­tem. Szczęście to czas. Nie za­pom­nij o tym"
 
Michał Viewegh
 
 


 

 
 
 
 
 Dziękuje wszystkim za wizytę... !!!
 
 
piątek, 20 września 2013

Zielone marzenia...

 
 
"Nie trać nig­dy cier­pli­wości; to jest os­tatni klucz,
który ot­wiera drzwi"
 
Antoine de Saint-Exupéry 
 


"To możli­wość spełnienia marzeń spra­wia,
że życie jest tak fascynujące "
Paulo Coelho
 

 
Więc spełniajcie je... :):):)
 

czwartek, 19 września 2013

Początek...

" Każdy prze­cież początek to tyl­ko ciąg dal­szy,
 a księga zdarzeń zaw­sze ot­warta w połowie"
 
Wiesława Szymborska
 
 
 

 
 
 
 


 
 
"Nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie, na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać..."
 
Paulo Coelho
 
 
cdn...