czwartek, 19 września 2013

Początek...

" Każdy prze­cież początek to tyl­ko ciąg dal­szy,
 a księga zdarzeń zaw­sze ot­warta w połowie"
 
Wiesława Szymborska
 
 
 

 
 
 
 


 
 
"Nikt nie może tra­cić z oczu te­go, cze­go prag­nie, na­wet kiedy przychodzą chwi­le, gdy zda­je się, że świat i in­ni są sil­niej­si. Sek­ret tkwi w tym, by się nie poddać..."
 
Paulo Coelho
 
 
cdn...
 
 
 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz