czwartek, 15 maja 2014

GWIAZDKI...


"Gwiaz­dy są piękne,
 po­nieważ na jed­nej z nich is­tnieje kwiat,
 które­go nie widać... "
  
 
 
 

 
 
 
 
Być spa­dającą gwiazdą w czyichś marze­niach
spełniać każde życzenie...
 
 
 

 
 
 
 "Pożądasz nie te­go,
 
  co widzisz, lecz te­go,
 
    co so­bie wyobrażasz... " 
 
Paulo Coelho
 
 
***
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz