wtorek, 3 grudnia 2013

Teraźniejszość...


                                                                 
 
                            " Kiedy jem, nie zajmuje
 mnie nic
 po­za jedze­niem.
Kiedy idę, to idę i ty­le. 
A jeśli przyj­dzie mi wal­czyć,
 je­den dzień nie będzie lep­szy od dru­giego,
by um­rzeć...
Bo nie żyję ani w przeszłości,
 ani w przyszłości...
Dla mnie is­tnieje tyl­ko dzi­siaj
 i nie ob­chodzi mnie nic więcej... 
Jeśli kiedyś uda ci się trwać w te­raźniej­szości,
sta­niesz się szczęśli­wym człowiekiem [...]
 I wte­dy Two­je życie sta­nie się świętem,
wiel­kim wi­dowis­kiem,
po­nieważ będzie tą chwilą,
 którą właśnie żyjesz, żadną inną... "

PAULO COELHO


Michael Buble - Christmas...***

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz