wtorek, 12 listopada 2013

Życia Krąg...

"Zaw­sze trze­ba po­dej­mo­wać ry­zyko...
 
Tyl­ko wte­dy uda nam się pojąć, 
jak wiel­kim cu­dem jest życie, 

gdy będziemy go­towi przyjąć nies­podzian­ki,
 ja­kie niesie nam los..."

Paulo Coelho

***
 
 


" Circle of  life"
 
( Życia Krąg )

Elton JOHN

Od dnia,gdy pojawiliśmy się na Ziemi,
migając dążyliśmy ku Słońcu.
Więcej zobaczyć się da,
niż zobaczyć nie możesz.
Więcej do zrobienia,
niż tych rzeczy zrobionych.

Niektórzy mówią ,,Jeść lub być zjadanym",
Niektórzy mówią ,, Żyć lub umierać",
Lecz wszyscy są zgodni, gdy dołączą w popłochu,
Nie powinieneś brać więcej niż dałeś.

Ref.:
To jest Życia Krąg.
To jest Koło fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg.

Niektórzy spadają z tego świata,
Niektórzy się wznoszą do gwiazd,
Niektórzy płyną z problemami,
Niektórzy żyją z bliznami.
Za dużo tu by dalej brać.
Więcej znalezionych,
niż tych nieznalezionych,
Słońce krąży wysoko,
na tym Szafirowym Niebie,
Podtrzymuje większych i mniejszych w niekończącym się kręgu.

Ref.:
To jest Życia Krąg.
To jest Koło Fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.

To jest Życia Krąg.
To jest Koło Fortuny.
To przez wiarę skok.
To jest Pasmo Prawd.
Nim znajdziemy swe miejsce,
w drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg.

W drodze oderwania.
To jest Krąg.
To jest Życia Krąg..

 ***

"Za dwadzieścia lat bar­dziej będziesz żałował te­go,
 cze­go nie zro­biłeś, niż te­go, co zro­biłeś...

Więc od­wiąż li­ny, opuść bez­pie­czną przys­tań...
Złap w żag­le po­myślne wiat­ry...

 Podróżuj, śnij, odkrywaj..."


MARK TWAIN   


 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz