czwartek, 21 sierpnia 2014

siła muzyki...

 
 
" Mu­zyka jest sce­nog­ra­fią uczuć... "
 
 
LEW   TOŁSTOJ
 
________________________________________________________________
 
 

 
  
 
 
" Trze­ba wal­czyć o swo­je marze­nia,
 
ale trze­ba też wie­dzieć,
 
które dro­gi są nie do prze­bycia
 
i zacho­wać siły na przejście in­nym ścieżkami..."
 
 
PAULO COELHO 


 
 
 
______________________________________________________________
 
*** 

2 komentarze: