niedziela, 21 września 2014

życzenia...

***
 
" - Uważaj, o co się mod­lisz...
 
- od­parł Cal­la­han...
 
 - Po­nieważ Two­je życze­nie może się spełnić..." 
 
 
STEPHEN KING
 
 
 
 
 

by KIKA
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
"Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo umiemy kochać życie,
 ta­kim ja­kie ono jest.

Życie ze swoimi dob­ry­mi ale także złymi stronami.

Ma­my młode ser­ce, tak długo jak długo pot­ra­fimy kochać ludzi i życzyć im szczerze te­go wszys­tkiego cze­go im bra­kuje,
a tak bar­dzo jest potrzebne.

Kto się starze­je zacho­wując młode ser­ce,
ten wie jak na­leży przyj­mo­wać ze spo­kojem te liczne małe
i większe uciążli­wości po­deszłego wieku.

Ta­ki człowiek zna sens życia i sens umierania...


Wie jak "krótkie" i jak "małe" jest wszys­tko na tej ziemi,
bo żyje nadzieją na życie wie­czne..."

 
 PHIL BOSMANS
 
----------------------------------------------------------------------------------------
 
***

1 komentarz: